Produksi Ikan

AKTIVITAS HARIAN DI PPP BAJOMULYO JUWANA TANGGAL 07 OKTOBER 2018

Penulis : , | 08/11/2018 08:10

No. Kapal Bongkar UKURAN KAPAL JUMLAH (KAPAL) Volume (Kg)
1   < 5 GT 0  
2   5 s/d 10 GT 0  
3   10 s/d 30 GT 2 72.000
4   > 30 GT 9 238.201
JUMLAH TOTAL                  310.201
         
No. 2. IKAN DOMINAN DI DARATKAN Volume (kg) Harga (Rp.) Harga rata-rata
1 LAYANG                 143.000        2.145.000.000                15.000
2 BANYAR                     3.500             94.500.000                27.000
3 SIRO                   32.000           288.000.000                  9.000
4 TONGKOL                     7.500           120.000.000                16.000
5 KAKAP MERAH                     2.344             82.040.000                35.000
6 MANYUNG                   35.052           771.144.000                22.000
7 SWANGGI                   12.000           108.000.000                  9.000
8 KURISI                   12.000             72.000.000                  6.000
9 KUNIRAN                   12.000             60.000.000                  5.000
10 KAPASAN                   12.000             72.000.000                  6.000
11 REMANG                   12.986           350.622.000                27.000
JUMLAH TOTAL                 235.396        3.680.684.000                15.636
         
No. 3. PELAYANAN PELABUHAN   JUMLAH SATUAN
1 SPB 8 Lembar
2 SKM 6 Lembar
2 SHTI 0 Lembar
3 LOGBOOK 11 Lembar
4 PEMBEBASAN SPB 1 Buah
5 INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN 0 Unit