Produksi Ikan

AKTIVITAS HARIAN DI PPP BAJOMULYO JUWANA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

Penulis : , | 18/09/2018 07:57

No. Kapal Bongkar UKURAN KAPAL JUMLAH (KAPAL) Volume (Kg)
1   < 5 GT 0  
2   5 s/d 10 GT 0  
3   10 s/d 30 GT 13 479.285
4   > 30 GT 7 460.382
JUMLAH TOTAL                  939.667
         
No. 2. IKAN DOMINAN DI DARATKAN Volume (kg) Harga (Rp.) Harga rata-rata
1 LAYANG                 271.000        4.065.000.000                15.000
2 BANYAR                   64.000        1.408.000.000                22.000
3 BENTONG                     6.000             84.000.000                14.000
4 LEMURU                   34.500           207.000.000                  6.000
5 SIRO                   95.000        1.045.000.000                11.000
6 SWANGGI                   83.500           751.500.000                  9.000
7 KAKAP MERAH                   14.589           510.615.000                35.000
8 KUNIRAN                   46.300           277.800.000                  6.000
9 MANYUNG                     9.870           217.140.000                22.000
10 KEMPAR                   16.800           151.200.000                  9.000
11 REMANG                     7.045           190.215.000                27.000
12 KURISI                   65.100           390.600.000                  6.000
13 CUMI                   16.300           652.000.000                40.000
14 KAPASAN                   35.600           213.600.000                  6.000
15 LAINNYA                   60.400           302.000.000                  5.000
JUMLAH TOTAL                 765.604      10.465.670.000                13.670
         
No. 3. PELAYANAN PELABUHAN   JUMLAH SATUAN
1 SPB 9 Lembar
2 SKM 2 Lembar
2 SHTI 0 Lembar
3 LOGBOOK 6 Lembar
4 PEMBEBASAN SPB 0 Buah
5 INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN 0 Unit