Produksi Ikan

AKTIVITAS HARIAN DI PPP BAJOMULYO JUWANA TANGGAL 14 AGUSTUS 2018

Penulis : , | 16/08/2018 10:08

No. Kapal Bongkar UKURAN KAPAL JUMLAH (KAPAL) Volume (Kg)
1   < 5 GT 0  
2   5 s/d 10 GT 0  
3   10 s/d 30 GT 3 83.270
4   > 30 GT 1 40.000
JUMLAH TOTAL                  123.270
         
No. 2. IKAN DOMINAN DI DARATKAN Volume (kg) Harga (Rp.) Harga rata-rata
1 LAYANG                   50.000           750.000.000                15.000
2 SWANGGI                     5.000             45.000.000                  9.000
3 KAPASAN                     3.370             20.220.000                  6.000
4 KEMPAR                   17.000           153.000.000                  9.000
5 KURISI                     5.000             30.000.000                  6.000
6 IKAN LAINNYA                   20.000           100.000.000                  5.000
JUMLAH TOTAL                 100.370        1.098.220.000                10.942
         
No. 3. PELAYANAN PELABUHAN   JUMLAH SATUAN
1 SPB 5 Lembar
2 SKM 5 Lembar
3 SHTI 0 Lembar
4 LOGBOOK 1 Lembar
5 PEMBEBASAN SPB 0 Buah
6 INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN 4 Unit